مقالات سال 96

مـقالات سال 1396:

علمی پژوهشی:

گروه اخلاق، «ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی و نقش آن در تفسیر گزاره های اخلاقی»؛ محمد عالم‌زاده نوری، مجله ذهن، شماره 69.                   

گروه اخلاق، «راهکارهای کشف سور حقیقی گزاره های اخلاقی در قرآن و حدیث»؛ محمد عالم‌زاده نوری، مجله اخلاق وحیانی، تابستان 96.                     

گروه تربیت، «تاثير قوانين راهنمايي و رانندگي و نوع رفتار پليس راهور در رشد اخلاقي شهروندان»؛ حسن بوسلیکی، مجله پژوهشنامه اخلاق، شماره 34.

گروه تربیت، «مقایسه بسندگی و کارآمدی قاعده زرین و تعمیم پذیری»؛ حسن بوسلیکی،  مجله قبسات، شماره 84.             

گروه تربیت، «عوامل رشد اخلاقی کودکان در بافت خانواده»؛ حسن بوسلیکی، مجله اخلاق وحیانی، تابستان 96.                  

گروه تربیت، «جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی»؛ حسین دیبا، مجله اخلاق وحیانی، شماره 11.                                  

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «مقدمه ای بر چالش های اخلاقی مهندسی استخراج معدن»؛ مهدی علیزاده، مجله پژوهش نامه اخلاق، تابستان 96.     

 علمی ترویجی:

گروه اخلاق، «عوامل تقویت اراده و افزایش قدرت عمل»؛ محمد عالم‌زاده نوری، مجله معرفت، تابستان 1396.

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «معنویت گرایی جدید: فرار از ساختارهای دینی به سمت هنجارهای بازاری»؛ احمد شاکرنژاد، مجله آئین معنویت، شماره 47.

 همایش:

گروه اخلاق، «ظرفیت های اخلاق دینی در بازدارندگی از فریب در عرصه تکنولوژی های ارتباطی»؛ حجت اله آزاد و محمدتقی اسلامی، مقاله در همايش «اخلاق در علوم و فناوری».

گروه اخلاق و تربیت، چالش با جریان مدعی طب اسلامی از منظر اصول اخلاق زیست پزشکی؛ محمدتقی اسلامی و حسن بوسلیکی، مقاله در همايش «اخلاق در علوم و فناوری».

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «تربیت مربی معنویت، راهکاری برای پایدارسازی الگوی پیشرفت»؛ احمد شاکرنژاد، مقاله در همایش «مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت».

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «اخلاق فتوت و تأثیر آن در حل چالش های تمدن مدرن»؛ مهدی علیزاده، مقاله در همايش «تمدن نوین اسلامی».

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «اخلاق مناظره علمی در سیره امام رضا علیه السلام»؛ مهدی علیزاده، مقاله در همايش «اخلاق کاربردی در سیره ائمه اطهار علیهم السلام با تأکید بر آموزه های رضوی».

گروه اخلاق، «ارزش اخلاقي علم و فن‌آوري»؛ محمد عالم‌زاده نوری، چکيده مقاله در همايش «کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فن‌آوری».          

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «معنویت گرایی الکترونیک: افزایش یا کاهش اخلاق اجتماعی»؛ احمد شاکرنژاد، چکيده مقاله در همايش «کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فناوری».

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2666
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما