مقالات سال 93 و 94

مقالات سال 1394

 علمی پژوهشی:

گروه اخلاق، «شناسنامه علمی اخلاق کاربردی»؛ محمدتقی اسلامی، «مجله پژوهش‌نامۀ اخلاق»، شمارۀ 25.

گروه تربیت، «سنجش قرآنی دو رویکرد شناختی و غیرشناختی در ضعف اخلاقی»؛ مهدی علیزاده، «مجله پژوهش نامه اخلاق»، شماره31.

گروه تربیت، «بررسی و تحلیل ضعف اخلاقی از منظر آکوئیناس و توماس آگوستین با بهره گیری از آموزه های اسلامی»؛ مهدی علیزاده، «مجله معرفت ادیان»، شماره 26.

گروه تربیت، «تبیین تأثیر متقابل عناصر شناختی، هیجانی و ارادی در فرایند تصمیم گیری انسان در پرتو آموزه های اسلامی»؛ مهدی علیزاده، «مجله انسان پژوهی دینی».

گروه اسلام و مطالعات معنویت، «ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم معنویت»؛ احمد شاکرنژاد، «مجله نقد و نظر»، شماره 75.

 همایش:

گروه اخلاق، «نقد اصل گرایی اخلاقی در اخلاق زیست پزشکی»؛ محمدتقی اسلامی، چهارمین کنگره سالیانه «اخلاق پزشکی».

گروه اخلاق، «قیاس گرایی و جایگاه نظریه در اخلاق کاربردی»؛ محمدتقی اسلامی، همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «درامدی بر کشف نظام ارزشی اسلام»؛ محمد عالمزاده نوری، همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «شیوه های ایجاد، تقویت و افزایش ایمان»؛ محمد عالمزاده نوری، همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «تقویت اراده و شیوه های تقویت قدرت عمل»؛ محمد عالمزاده نوری، همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی»، محمد عالمزاده نوری؛ همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «اعداد و خصال در روایات اخلاقی»، محمد عالمزاده نوری؛ همایش «فلسفه اخلاق».

گروه اخلاق، «مناسبات فقه و اخلاق»؛ محمد عالمزاده نوری، همایش «فلسفه اخلاق».

گروه تربیت، «معماری نظام تبلیغ مجازی دین»؛ مهدی علیزاده، همایش ملی «فضای مجازی پاک» در دانشگاه شهید بهشتی.

  مجموعه مقالات:

گروه تربیت، «ظرفیت شناسی اخلاق اسلامی و علوم اخلاقی در تحول علوم انسانی»؛ مهدی علیزاده، در مجموعه مقالات «ظرفیت شناسی علوم اسلامی در تحول علوم انسانی»، انتشارات حکمت اسلامی.

 

  دانشنامه:

گروه تربیت، «تجسم اعمال»؛ حسین دیبا، دانشنامه امام خمینی (ره).

 

مقالات سال 1393

علمی پژوهشی:

گروه اخلاق، «شناسنامه علمی اخلاق کاربردی»؛ محمدتقی اسلامی، مجله «پژوهش‌نامۀ اخلاق»، شمارۀ 25.

گروه معنویت، «ضرورت نگاه تمدنی به مفهوم معنویت»؛ احمد شاکرنژاد، مجله «نقد و نظر»، شماره 75.

  همایش:

گروه اخلاق، «نقد اصل گرایی اخلاقی در اخلاق زیست پزشکی»؛ محمدتقی اسلامی، کنگره سالیانه «اخلاق پزشکی».

گروه معنویت، «مرجعیت‌گرایی اخلاقی در آیین کنفوسیوس»؛ احمد شاکرنژاد، مجموعه مقالات همایش «اسلام و کنفوسیوس»، اسفند 93.

گروه معنویت، «مدل‌های زیست معنوی از نگاه قرآن»؛ احمد شاکرنژاد، مجموعه مقالات همایش «علوم تربیتی و روانشناسی معنویت و سلامت»، اسفند 93.

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 3371
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما