مقالات سال 95

مقالات سال 1395:

علمی پژوهشی:

گروه اخلاق، «بررسی کتاب  رفتار اخلاقی انسان با خود»؛ محمد عالم‌زاده نوری، فصلنامه نقد کتاب اخلاق، شماره 3 و 4.

گروه اخلاق، «ماهیت تشکیکی مفاهیم اخلاقی و نقش آن در تفسیر گزاره های اخلاقی»؛ محمد عالم‌زاده نوری، مجله قبسات ، شماره 82 .

گروه تربیت، «رواج معنویت: رویگردانی از دین یا بازگشت به دین»؛ احمد شاکرنژاد، مجله اسلام و مطالعات اجتماعی، شماره 9.

گروه تربیت، «بررسی وتحلیل ضعف اخلاقی از منظر آگوستین و توماس آکوئیناس با بهره گیری از آموزه های اسلامی»؛ مهدی علیزاده، مجله معرفت ادیان، شماره 27.

گروه تربیت، «الهیات معنویت- معنویت پست مدرن و امکان سنجی استخراج نظام اعتقادی»، احمد شاکر نژاد، مجله نقد و نظر،  شماره 3 .

 همایش:

گروه اخلاق، «تعامل نهاد سلامت و آموزش و پرورش در اخلاق کاربردی»؛ محمدتقی اسلامی، چکيده مقاله در همايش «انسان و سلامت و جامعه».

گروه تربیت، «تبارشناسی: راهکاری نوین در درک معنای معنویت»؛ احمد شاکرنژاد،  مقاله در همايش ملی «پژوهش‌های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی».             

 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 2506
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما