مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل برگزار کرد؛نشست علمی اخلاق انتخابات
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل و پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت، نشست علمی با موضوع اخلاق انتخابات برگزار کردند.
مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل برگزار می کند؛نشست علمی اخلاق انتخابات
مرکز همکاری های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ نشست علمی اخلاق انتخابات با ارائه چهار تن از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار می‌کند.
برگزاری هم اندیشی توسط پژوهشکده اخلاق و معنویت؛معنویت عاشورایی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): صبح امروز به همت پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت، هم اندیشی تخصصی «معنویت عاشورایی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت» برگزار شد.
پژوهشکده اخلاق و معنویت نشست علمی برگزار کرد؛ معنویت و گام دوم انقلاب اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): پژوهشکده اخلاق و معنویت در ادامه سلسله نشست های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب، صبح روز پنج شنبه 11 مهرماه، نشست «معنویت و گام دوم انقلاب اسلامی» را برگزار کرد.
سلسله نشست های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب؛ معنویت اسلام و چالش های جهان معاصر
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): در ادامه سلسله نشست های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب، پژوهشکده اخلاق و معنویت، صبح روز پنج شنبه چهارم مهرماه، نشست «معنویت اسلام و چالش های جهان معاصر» را برگزار کرد.
نشست علمی ارتقا و تکمیل سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت 30خرداد98
نشست علمی ارتقا و تکمیل سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت 30خرداد98
چهارمین کارگاه معنویت پژوهی برگزار شد؛ معنويت و درمانگری(مراقبت معنوی بیماران)
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): پژوهشکده اخلاق و معنویت با همکاری مرکز همکاری های بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عصر پنجشنبه کارگاه تخصصی «معنويت و درمانگری» را با ارائه دکتر مسعود آذربایجانی برگزار کرد.
همزمان با روز معلم، سومین کارگاه معنویت پژوهی برگزار شد؛ معنویت و جامعه شناسی
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): پژوهشکده اخلاق و معنویت با همکاری مرکز همکاری های بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سومین کارگاه تخصصی معنویت پژوهی را صبح امروز با عنوان «معنويت و جامعه شناسی» با ارائه دکتر باقر طالبی دارابی برگزار کرد.
دومین کارگاه معنویت پژوهی برگزار شد؛ معنويت و سازمان
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): دومین کارگاه معنویت پژوهی، با عنوان «معنویت و سازمان» عصر روز چهارشنبه با ارائه دکتر عباسعلی رستگار برگزار شد.
نخستین کارگاه معنویت پژوهی برگزار شد؛ معنويت اسلامي و چالش‌هاي جهان معاصر
پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (ایسکا): پژوهشکده اخلاق و معنویت با همکاری مرکز همکاری های بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، صبح امروز کارگاه تخصصی «معنويت اسلامي و چالش‌هاي جهان معاصر» را با ارائه دکتر بهزاد حميديه برگزار کرد.
کرسی ترویجی«رویکردهای نوین در تربیت اخلاقی»
گزارش: : نشست حاضر در سه بخش مجزا انجام شد. در هر بخش یکی از ارائه کنندگان محترم به طرح ایده خود پرداخت و ناقدان نیز به نقد و بررسی آن پرداختند. بخش اول: مدارس اجتماع عادل بخش دوم: رویکرد تلفیقی بخش سوم: شفاف سازی ارزشها در تربیت اخلاقی
نشست علمینسبت مطالعات معنویت با فقه، کلام و عرفان
گزارش: در این نشست که در تاریخ 12/11/1396 به همت گروه اسلام و مطالعات معنویت برگزار شد، آقای دکتر هادی وکیلی پس از تعریف معنویت به نمونه‌هایی از مباحث دینی پرداخت که هر چند دینی هستند، امّا در قالب فقه و اخلاق و کلام و عرفان قرار نمی‌گیرند. با تحلیل این موارد نشان داد که «معنویت» در چه اشکال و قالب‌هایی می‌تواند در قالب امری در کنار فقه، اخلاق، کلام و عرفان باشد.
نشست علمینسبت فقه و معنویت
گزارش: از سلسله نشست هایی که در حوزه معنویت پژوهشی در پژوهشکده اخلاق و معنویت برگزار شده، نسبت فقه و معنویت است. این بحث که آیا معنویت یک علم است؛ اینکه یک رشته پژوهشی است یا اینکه یکی از حوزه های سابق در سنت اسلامی است که عنوان تغییرش یافته و با عنوان جدید دارد بحث می شود؛ آیا پرداختن به موضوعات ظاهری و افعال جوارحی در فقه کافی است و فقه لزومی ندارد یا اینکه نبایستی به افعال جوانحی بپردازد.
کرسی ترویجیکرسی ترویجی «مفهوم معنویت در عصر پست مدرن»
گزارش: دکتر شاکرنژاد مقدمه کوتاهی در باره انگیزه شکل گیری مطالعات در حوزه مفهوم شناسی معنویت مطرح کردند. ایشان به این نکته اساسی اشاره کردند که هنگامی که به ادبیات معنویت در مطالعات غربی توجه می شود به نظر می رسد در عین تشابه لفظی معنویت در دو ادبیات دینی اسلامی و ادبیات غربی دو معنای متفاوت از معنویت اراده می شود از این رو کم کم این ایده شکل گرفت که اختلاف اساسی در تلقی و تعریف از مفهوم معنویت در ادبیات سنتی ما و غرب وجود دارد.
کرسی ترویجیکرسی ترویجی چالش های اخلاق اجتماعی در معنویت گرایی جدید
گزارش ابتدا دکتر شاکرنژاد به تبیین برخی ابعاد معنویت های جدید پرداخت و تعاریف، اصول و مبانی آنرا به طور خلاصه تبیین کرد. از نکات اساسی در حوزه معنویت گرایی جدید این است که علی رغم تشتت و تکثر رویکردها و گرایشها در معنویت گرایی جدید این دیدگاهها یک وجه مشترک اساسی دارند و آن عدم پایبندی به نهاد مرجعیت دین و شریعت است به این معنا که در نگاه معنویت گرایی جدید دین به یکی از گزینه های موجود فرکاسته می شود.
نشست علمیالگوي رفع تعارض ادله و انسجام‌بخشي تئوريك نظريه و عمل ديني
گزارش: گاهي در توصيه‌هاي ديني خصوصا توصيه‌هاي اخلاقي تعارضاتي ديده مي‌شود. يكي از راه‌هاي حل اين تعارضات اين است كه به اختلاف لايه‌هاي معرفتي سه گانه توجه كنيم. براي فهم گزاره‌هاي ديني خصوصا احكام عملي (فقهي و اخلاقي) سه لايه معرفتي را به موازات يك‌ديگر بايد در نظر داشت: 1. لايه حكم وضعي تكويني؛ 2. لايه حكم توصيه‌اي تكليفي؛ 3. لايه تطبيق بر مصداق.
نشست علمیاخلاق و تربیت اسلامی از نگاه فرهنگستان علوم اسلامی
گزارش: نشست علمی با موضوع «اخلاق و تربیت اسلامی از نگاه فرهنگستان علوم اسلامی» با ارائه حجت¬الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند، در روز 27 فروردین 97 در پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد و به مباحثی چون ورود فرهنگستان به مقوله اخلاق پرداخته شد و نیز نگاه از بالا به پایین و بالعکس، به منظور شناسایی و پیشگیری از آسیب‌هایی که بر این موضوع مترتب است، عنوان شد... .
کرسی ترویجیبررسي مفاد صيغه تفضيل در گزاره‌هاي اخلاقي
گزارش جلسه: خلاصة بحث: کرسی ترویجی «کاوش در مفاد صیغۀ تفضیل در آموزه های دینی» به همت پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد و حجت الاسلام عالم زاده نوری ضمن بیان چیستی علم اخلاق، یکی از وظایف عالمان اخلاق را کشف، استخراج و تعیین دقیق ارزشهای اخلاقی و رتبه بندی آن ها دانست و گفت: «در مقام رتبه بندی نیز به نظر می رسد که صیغه تفضیل راه گشا باشد اما در بررسی موارد استعمال این صیغه در آیات و روایات مشاهده می شود که مصادیق فراوانی برای موضوعات مختلف بیان شده است...
کرسی ترویجینقش مربی در تربیت اخلاقی - معنوی
در تمایز میان اخلاق و عرفان و تقدم اخلاق بر عرفان این مشکل وجود دارد که بر اساس سه‌ گونه اخلاق «آثار دنیوی اخلاقیات، آثار اخروی اخلاقیات و اخلاق حبی» اخلاق ناظر به فضایل (که مربوط به نوع اول اخلاق است) بر اخلاق حبی مقدم شده است در حالی که بر اساس نظر صحیح، باید اخلاق حبی را بر اخلاق فضایل مقدم کرد. یعنی با اصلاح رابطه حبی انسان با خدا، فضایل هم در او ایجاد می‌شود و الا فضایل فایده‌ای ندارند و مسیر تربیت طولانی می‌شود.
کرسی ترویجیاصالت و اخلاق سازمانی؛ تحلیلی از منظر نظریه خودتعیین‌گری
آقای دکتر علوی در باب ضرورت بحث از رهبری اصیل در سازمان سخن گفت و در این زمینه به آفت‌های موجود در اخلاق رهبران سازمان (از قبیل خودشیفتگی و ناسازگاری گفتار و کردار) اشاره کرد. سپس به اهمیت تعیین مبانی انسان‌شناختی، وجود‌شناختی، پدیدارشناختی این بحث اشاره‌ای گذرا کردند و گفت: نگاه یکپارچه به رابطه وجود انسان و هستی در مقابل وجود مستقل انسان از هستی در نظریه‌های روانشناسی تاثیر زیادی بر مفهوم سازی اصالت می گذارد.
12>>>
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 27940
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما