پژوهشکده اخلاق و معنویت

اخلاق اسلامی و کاربست قاعده تسامح در ادله سنن

نویسنده: محمدتقی اسلامی


ناشر: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

 تهیه: پژوهشکدۀ اخلاق و معنویت

 نوبت چاپ: اول / بهار 1390

شمارگان: 1400

قیمت: 2600 تومان
 

برخلاف مطالعات فقهی که ادبیات نضج یافته و سروسامانی روشمند دارد، عرصه تدوین معارف اخلاقی قرآن و اهل‌بیت(ع) سامانی روشمند نیافته است. در این میان سهم بزرگی در این تأخر بر عهده دو تلقی ناصواب است: یکم یکسان انگاری آموزه‌های اخلاقی با مستحبات فقهی (سنن)‌و دوم باور مشهور جوازتسامح در ادله سنن. این دو تلقی باعث شده که ورود به عرصه اخلاق سهل و بی‌نیاز از تخصص انگاشته شود. این کتاب کوشیده است ضمن تفکیک حوزه احکام اخلاقی از مستحبات فقهی، با تأمل در ماهیت این قاعده و چگونگی کاربست آن در موضوعات مختلف علوم اسلامی و نیز آسیب‌شناسی کاربست آن در روایات اخلاقی، آغازگر مطالعات روش‌شناختی در علم اخلاق اسلامی باشد.
منبع:

تاریخ خبر: 1396/5/31 سه‌شنبه
تعداد بازدید کل: 1242 تعداد بازدید امروز: 2
 
امتیاز دهی
 
 

[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 1243
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

مرکز اخلاق و تربیت اسلامی
مجری سایت : شرکت سیگما